Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ulvilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.ulvila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.ulvila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 6 

Vastaus Pekka Leinon ym. valtuustoaloitteeseen Ulvilan kaupungin tuottavuus- ja toimenpideohjelman (TT-ohjelma) seurantaraportoinnista saavutetuista tavoitteista ja korjaavien toimenpiteiden käynnistämisestä sekä raportoinnista määräajoin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle

 

Kaupunginhallitus 05.02.2024 § 40 

 

 

 

Valmistelija Kaupunginjohtaja Mikko Löfbacka, puh. 044 343 8250

 

Valtuutettu Pekka Leino ym. esittävät valtuustoaloitteessaan 13.12.2021 että ”Ulvilan kaupungissa aloitetaan välittömästi TT-ohjelman seurantaraportointi saavutetuista tavoitteista ja korjaavien toimenpiteiden käynnistämisestä sekä raportoinnista määräajoin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.” 

 

 Tuottavuus- ja toimenpideohjelma on ollut voimassa vuosina 2021-2023. Tuottavuus- ja toimenpideohjelma laadittiin syksyllä 2020. Tarve ohjelman laatimiselle oli pitkään jatkunut tiukka talouskehys. Kriisikuntakriteereistä lähimpänä totetumistaan oli konsernin alijäämän määrä. Konsernialijäämän arvioitiin ylittävän 1000 e/as. vuonna 2022. Tuolloin tehdyn painelaskelman avulla tavoitteeksi asetettiin 2 milj. euron vuosittaisten säästöjen aikaansaaminen ohjelman aikana.

 

 Tuottavuus- ja toimenpideohjelman loputtua voidaan todeta Ulvilan talouskehityksen toteutuneen ohjelmassa asetettua tavoitetta parempana. Joskin tämän voidaan todeta johtuneen lähinnä koronaan liittyvästä kunnille ohjatusta lisärahoituksesta, arvioitua paremmasta talouskehityksesta ja vuoden 2023 osalta hyvinvointialueuudistukseen liittyvistä kertaluonteisista tekijöistä. Vuoden 2023 tilinpäätöksessä mm. konsernialijäämä on laskenut lähelle 0 e/as.

 

 Tuottavuus- ja toimenpideohjelman toimenpiteitä vietiin käytäntöön vuosittain talousarvioissa, joissa tuli erikseen huomioida toimenpiteiden toteuttaminen. Toteutumisesta raportoitiin osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä. Jälkikäteen arvioiden raportointi olisi tullut viedä konkreettisemmalle tasolle.

 

 Jälkikäteisen arvion mukaan noin puolet tuottavuus- ja toimenpideohjelman toimenpiteistä on toteutuneet ainakin osittain. Osasta toimenpiteistä luovuttiin vuoden 2021 jälkeen talousarviokäsittelyn yhteydessä, kun toimenpiteiden toteuttaminen todettiin liian hankalaksi eikä tarkoituksenmukaiseksi. Taloudellisesti isoimmat toimenpiteet liittyivät mm. lapsimäärän kehitykseen. Jälkikäteen voidaan todeta, että lapsimäärän kehityksellä ei ollut ohjelmassa toivottuja vaikutuksia. Mm. varhaiskasvatuksen ryhmämäärä ei ole vähentynyt, vaan ennemmin kasvanut, vaikkakin syntyneiden määrä on toteutunut ennustetusti.

 

 Tulevaisuudessa vastaavia toimenpideohjelmia laatiessa tulisi ohjelmaan mukaan otettavien toimenpiteiden vaikuttavuusarviot tehdä tarkemmalla tasolla. Ohjelmaan mukaan otettavien toimenpiteiden tulisi myös olla vaikutuksiltaan merkittävämpiä. Selvää on myös, että ohjelman seuranta ja raportointi tulee suunnitella ja toimintatavat päättää jo ohjelmaa hyväksyttäessä.               

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto

- hyväksyy edellä esitetyn vastauksen Pekka Leinon ym. valtuustoaloitteeseen Ulvilan kaupungin tuottavuus- ja toimenpideohjelman (TT-ohjelma) seurantaraportoinnista saavutetuista tavoitteista ja korjaavien toimenpiteiden käynnistämisestä sekä raportoinnista määräajoin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle

- päättää todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto

- hyväksyy edellä esitetyn vastauksen Pekka Leinon ym. valtuustoaloitteeseen Ulvilan kaupungin tuottavuus- ja toimenpideohjelman (TT-ohjelma) seurantaraportoinnista saavutetuista tavoitteista ja korjaavien toimenpiteiden käynnistämisestä sekä raportoinnista määräajoin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle

- päättää todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

 

Valtuusto 12.02.2024 § 6  

514/00.01.02.02/2021  

 

  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto

- hyväksyy edellä esitetyn vastauksen Pekka Leinon ym. valtuustoaloitteeseen Ulvilan kaupungin tuottavuus- ja toimenpideohjelman (TT-ohjelma) seurantaraportoinnista saavutetuista tavoitteista ja korjaavien toimenpiteiden käynnistämisestä sekä raportoinnista määräajoin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle

- päättää todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Valtuusto yksimielisesti

- hyväksyi edellä esitetyn vastauksen Pekka Leinon ym. valtuustoaloitteeseen Ulvilan kaupungin tuottavuus- ja toimenpideohjelman (TT-ohjelma) seurantaraportoinnista saavutetuista tavoitteista ja korjaavien toimenpiteiden käynnistämisestä sekä raportoinnista määräajoin kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle

- päätti todeta valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.