Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ulvilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.ulvila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.ulvila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 5


 

Vuoden 2023 tilinpäätökseen liittyvät asiat

 

Kaupunginhallitus 05.02.2024 § 35 

 

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Nora Koskinen, puh. 0400 134 863

 

 

 Ulvilan kaupungin vuoden 2023 tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätös on toteutumassa 4,9 miljoonaa euroa ylijäämäisenä. Muutetun talousarvion mukainen ylijäämä on 4,6 miljoonaa euroa.

 

 Talousarvio 2023 laadittiin syksyllä 2022 hyvin haastavassa tilanteessa viivästyneen talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäprojektin sekä henkilöstövaihdosten vuoksi. Hyvinvointialueiden toiminnan aloitukseen varauduttiin mm. kaupungin organisaatiota ja hierarkiaa tarkastelemalla, mutta kaikkia korjauksia ei saatu vielä talousarvioon oikeille tulosalueille ja muutoksia on jouduttu tekemään tilikauden aikana. Lisäksi hyvinvointialueen aloituksesta on seurannut kaupungin taloutta koskevia vaikutuksia, joihin ei ole ollut mahdollista varautua etukäteen.

 

 Talousarvion toteumatarkastelua on tehty tilikauden aikana neljännesvuosittain sekä osavuosikatsauksessa ja talousarviomuutoksia on viety päätöksentekoon. Talouden toteuman ennustaminen on kuitenkin ollut hankalaa vielä tilikauden 2023 aikana sekä hyvinvointialueen aloituksen vaikutuksien että uuden raportointijärjestelmän käytön haasteiden vuoksi. Kaikista edellä mainituista tekijöistä johtuen päätöksentekoon tuodaan talousarvion tuloarvioiden ja menomäärärahojen ylitys/alitusoikeuspyyntöjä tilikauden päättymisen jälkeen. Ylitys/alitusoikeudet on koottu valmistelussa tähän yhteen pykälään.

 

 

Kaupunginhallituksen alaisessa toiminnassa talouden toteumaan ylitys/alitusoikeuksia haetaan tulosalueittain seuraavasti:

 

KH hallinto:

- toimintatuotot ylittävät talousarvion 50,1 %, 75 116 euroa

- ylitystä aiheuttaa hyvinvointialueen aloituksesta johtuneet ylijäämäpalautukset (ent. Satakunnan pelastuslaitos)

- toimintakulut ylittävät talousarvion 8,6 %, 71 272 euroa

- ylitys aiheutuu talousarviovaiheessa huomioimatta jääneistä eristä (sisäiset vuokrat, jäsenmaksut)

- tulosalueelle kirjattiin tilinpäätökseen arvonalennuksena keskeytettävän investoinnin toteutuneet kustannukset, 142 451 euroa (sote-keskushanke).

 

Työllistämispalvelut:

- toimintatuotot alittavat talousarvion 37,1 %, 38 997 euroa

- alitus johtuu palkkatukituottojen vähäisestä toteumasta

- toimintakulut alittavat talousarvion 37,9 %, 507 188 euroa

- alitus aiheutuu työmarkkinatuen kuntaosuuden jäämisestä alle talousarvioon varatun määrärahan sekä palkkatuki/velvoitetyöllistämiseen varattujen henkilöstömenojen toteutumisesta alle talousarvion.

 

Tietohallinto:

- toimintatuotot alittavat talousarvion 22,4 %, 56 333 euroa

- toimintakulut alittavat talousarvion 23,8 %, 60 031 euroa

- laitehankintojen tarve jäi alle talousarvion, jolloin myös sisäinen laskutus toteutui ennustettua pienempänä.

 

Elinvoima ja elinkeino:

- toimintakulut alittavat talousarvion 8,5 %, 81 945 euroa

- alitus johtui osin henkilöstömenoista, osin vastike- ja vuokramenoista.

 

Kaupunginhallituksen alainen toiminta yhteensä:

- toimintatuotot alittavat talousarvion 20 214 euroa

- toimintakulut alittavat talousarvion 577 892 euroa.

 

***

 

Sivistyslautakunta on käsitellyt alaisensa toiminnan talouden toteuman sekä tilikauden 2023 toimintakertomuksen kokouksessaan 30.1.2024.  Ylitys/alitusoikeuksia haetaan tulosalueittain seuraavasti:

 

Peruskoulutus:

- toimintakulut ylittävät talousarvion 2,3 %, 340 754 euroa

- suurimmat ylitykset aiheuttavat kotikuntakorvaukset, koulukuljetukset, sisäiset menot sekä huoneistojen vuokrakulut

- tulosalueelle kirjattiin tilinpäätökseen arvonalentumisia 202 000 euroa kaupunginhallituksen päätöksen 8.1.2024 § 4 mukaisesti (Koskin koulun purettava rakennus).

 

Varhaiskasvatus:

- toimintatuotot ylittävät talousarvion 82,0 %, 237 788 euroa

- suurin osa ylityksestä johtuu hankeavustuksista.

 

Liikunta:

- toimintakulut ylittävät talousarvion 15,5 %, 148 402 euroa

- ylitykset aiheuttavat sähkö- ja lämmityskustannukset sekä sisäiset menot

 

Nuoriso:

- toimintatuotot alittavat talousarvion 44,4 %, 36 904 euroa

- alituksen aiheuttaa se, että nuorten työpajalle ei saatu valtion avustusta.

 

Kirjasto:

- toimintakulut ylittävät talousarvion 11,2 %, 62 571 euroa

- ylitys aiheutuu henkilöstökuluista.

 

Kulttuuri:

- toimintakulut alittavat talousarvion 12,1 %, 62 426 euroa

- alitus aiheutuu henkilöstökuluista.

Sivistyslautakunnan alainen toiminta yhteensä:

- toimintatuotot ylittävät talousarvion 200 884 euroa

- toimintakulut ylittävät talousarvion 489 301 euroa.

 

 

***

 

Tekninen lautakunta on käsitellyt alaisensa toiminnan talouden toteuman sekä tilikauden 2023 toimintakertomuksen kokouksessaan 31.1.2024.  Ylitys/alitusoikeuksia haetaan käyttötalouteen tulosalueittain seuraavasti:

 

Kiinteistöt:

- toimintatuotot ylittävät talousarvion 7,1 %, 156 498 euroa

- toimintakulut ylittävät talousarvion 10,2 %, 189 139 euroa

- ylitykset aiheutuvat hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen tuotoista ja kustannuksista.

 

Liikennealueet:

- toimintakulut ylittävät talousarvion 13,7 %, 106 142 euroa

- ylitykset aiheutuvat pääosin henkilöstön Kuel-maksujen kohdistustavan muutoksesta, talvikunnossapidon kustannuksista sekä kertaluonteisista korjauskustannuksista.

 

Ateria- ja puhtauspalvelut:

- toimintatuotot alittavat talousarvion 5,7 %, 184 342 euroa

- alitus aiheutuu hyvinvointialueelle siirtyneiden palvelujen määrän virheellisestä arvioinnista, jonka takia laskutettavia suoritteita on ollut vähemmän

- toimintakulut ylittävät talousarvion 3,9 %, 126 641 euroa

- ylitys aiheutuu kasvaneista sijaiskuluista sekä ruokatarvikkeiden hinnannoususta.

 

Vesilaitos:

- toimintatuotot alittavat talousarvion 2,4 %, 80 187 euroa

- alitus johtuu veden käytön vähentymisestä ja sen heijastumisesta laskututettavaan jätevesimäärään 
- toimintakulut ylittävät talousarvion 8,7 %, 180 930 euroa

- ylitys aiheutuu tarvikkeiden hintojen noususta sekä sateiden vuoksi lisääntyneestä käsiteltävän jäteveden määrästä.
 

Varasto:

- toimintakulut ylittävät talousarvion 91,8 %, 66 862 euroa

- ylitys aiheutuu hälytysjärjestelmän uusimisesta, perussaneerauksista, kustannusten noususta ja varastointijärjestelmän päivityksistä.

 

Teknisen lautakunnan alainen toiminta yhteensä:

- toimintatuotot alittavat talousarvion 108 031 euroa

- toimintakulut ylittävät talousarvion 669 714 euroa

 

***

 

Rahoitusosaan haetaan ylitysoikeutta verotuloihin seuraavasti:

 

- kunnallisveron tuotto ylittää talousarvion 3,2 %, 801 102 euroa.

 

Osuus yhteisöveron tuotosta sekä kiinteistöveron tuotto toteutuivat lähes talousarvion mukaisina. Verotulot yhteensä tilikaudelta olivat 31,3 miljoonaa euroa.

 

 

 

 

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää talousarvion 2023 tuloarvioiden ja menoennusteiden ylitys- ja alitusoikeudet esittelytekstin mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää talousarvion 2023 tuloarvioiden ja menoennusteiden ylitys- ja alitusoikeudet esittelytekstin mukaisesti.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

 

Valtuusto 12.02.2024 § 5  

447/02.06.01/2023  

 

  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää talousarvion 2023 tuloarvioiden ja menoennusteiden ylitys- ja alitusoikeudet esittelytekstin mukaisesti.

 

Päätös Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.