Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ulvilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.ulvila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.ulvila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 2


 

Pöytäkirjantarkastajien valinta

 

Valtuusto 12.02.2024 § 2  

    

 

 

Hallintosäännön 124 §:n mukaan valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

 

Hallintosäännön 160 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Vakiintuneen käytännön mukaan toimielin valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan 16.2.2024 kuntalain 140 §:n mukaisesti Ulvilan kaupungin yleisessä tietoverkossa.

 

 Tarkastusvuorossa ovat valtuuston jäsenet Tiina Ahonen ja Tom Haavisto.

 

 

Päätösehdotus Valtuusto valitsee kaksi valtuutettua pöytäkirjantarkastajiksi sekä päättää, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 15.2.2024.

 

Päätös Valtuusto valitsi yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi valtuutetut Tiina Ahonen ja Tom Haavisto sekä päätti, että pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 15.2.2024.