Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ulvilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.ulvila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.ulvila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 60 

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2024

 

Kaupunginhallitus 06.11.2023 § 282 

 

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Nora Koskinen, puh. 0400 134 863

 

 

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n (1266/2001) mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Kiinteistöveroprosentit tulee ilmoittaa Verohallinnolle tuloveroprosenttia koskevan ilmoituksen yhteydessä viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Jos ilmoitusta ei ole annettu määräajassa, verotuksessa voidaan noudattaa edellisen vuoden kiinteistöveroprosentteja, kuitenkin vähintään alinta lain mukaista prosenttia. Kiinteistövero vuodelle 2024 määräytyy kiinteistön 31.12.2023 arvon perusteella.

 

Kiinteistöverolain perusteella kunnan tulee määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 oheisten vaihteluvälien rajoissa:

-

yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00

-

vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41-1,00

-

muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93-2,00.

 

 

Lisäksi kunta voi määrätä seuraavat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 oheisten vaihteluvälien rajoissa:

-

rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00-6,00

-

yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00-2,00

-

voimalaitosten veroprosentti enintään 3,10.

 

Eduskunnassa käsiteltävänä olevan lakiesityksen mukaisesti maapohja eriytetään yleisestä kiinteistöverolajista siten, että siihen sovelletaan omaa veroprosentin vaihteluväliä. Yleisen veroprosentin vaihteluväli rakennusten osalta säilyy ennallaan (0,93-2,00), mutta maapohjan osalta vaihteluvälin alarajaksi määrättäisiin 1,30. Kiinteistöverolain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024, jolloin sitä sovellettaisiin vuoden 2024 verotuksessa. Kuntien tulee valmistautua antamaan Verohallinnolle maapohjan vuoden 2024 kiinteistöveroprosentti 17.11.2023 mennessä, vaikka lakia ei vahvistettaisi ennen sitä.

 

Vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit Ulvilassa ovat seuraavat:

 

-

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30

-

vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55

-

muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10

-

rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00

-

-

yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00

voimalaitosten veroprosentti 3,10

 

 

Ulvilan vuoden 2023 laskennallinen kiinteistöverotulo muodostuu seuraavasti:

 

Ulvilan kiinteistöveron arvioitu kertymä vuonna 2024 on 3,2 miljoonaa euroa.  

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto määrää Ulvilan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00
- voimalaitosten veroprosentti 3,10
- mikäli maapohjan kiinteistövero eriytetään lainsäädännöllä erikseen päätettäväksi, veroprosentiksi määrätään 1,30 tai ko. veroprosentin alaraja, jos se on korkeampi kuin 1,30.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto määrää Ulvilan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00
- voimalaitosten veroprosentti 3,10
- mikäli maapohjan kiinteistövero eriytetään lainsäädännöllä erikseen päätettäväksi, veroprosentiksi määrätään 1,30 tai ko. veroprosentin alaraja, jos se on korkeampi kuin 1,30.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

 

Valtuusto 13.11.2023 § 60  

348/02.02.00/2023  

 

  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto määrää Ulvilan kiinteistöveroprosentit vuodelle 2024 seuraavasti:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
- vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,55
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,00
- yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00
- voimalaitosten veroprosentti 3,10
- mikäli maapohjan kiinteistövero eriytetään lainsäädännöllä erikseen päätettäväksi, veroprosentiksi määrätään 1,30 tai ko. veroprosentin alaraja, jos se on korkeampi kuin 1,30.

 

Päätös Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.