Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ulvilan kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatos.ulvila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatos.ulvila.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 13.11.2023/Pykälä 59 

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2024

 

Kaupunginhallitus 06.11.2023 § 281 

 

 

 

Valmistelija Talousjohtaja Nora Koskinen, puh. 0400 134 863

 

 

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa seuraavan vuoden tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella. 

 

Kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennettiin kuluvalla vuodelle 12,64 prosenttiyksiköllä. Näin ollen vuodelle 2023 tuloveroprosentit vahvistettiin prosentin sadasosan tarkkuudella. Ensi vuoden tuloveroprosentit tulee määrätä ja ilmoittaa prosentin kymmenyksen tarkkuudella, joten kaikkien kuntien tuloveroprosentit muuttuvat. Jos kunta ei ilmoita tuloveroprosenttiansa määräajassa Verohallinnolle tai tuloveroprosentin tarkkuus poikkeaa säädetystä, verotuksessa voidaan noudattaa vuoden 2023 tuloveroprosenttia pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön kymmenykseen (Laki verotusmenettelystä 91 a § ja 91 b §).

 

Vuoden 2023 alkuperäisessä talousarviossa kunnallisveron tuotoksi arvioitiin 23,7 miljoonaa euroa. Tuloennustetta nostettiin talousarviomuutoksella 25,0 miljoonaan euroon (valtuusto 18.9.2023 § 43). Syyskuun loppuun mennessä Ulvilalle on tilitetty kunnallisveroja yhteensä 19,8 miljoonaa euroa. Toteutumisaste muutettuun talousarvioon nähden on 79,2 %. Vuonna 2022 toteutumisaste oli 75,7 % syyskuun lopussa.

 

Talousarvion 2024 valmistelussa kunnallisveron tuoton osalta on käytetty Kuntaliiton verokehikon mukaista ennustetta, joka pohjautuu vuoden 2023 veroprosenttiin 8,86 pyöristettynä kymmenyksen tarkkuudelle eli 8,9 %. Ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto olisi 23,5 miljoonaa euroa vuonna 2024.

 

Ulvilan kaupungin tuloveroveroprosentti vuodelle 2023 on 8,86. Vuoden 2024 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 8,9. 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Löfbacka Mikko

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää Ulvilan vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,9.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

Päätös Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää Ulvilan vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,9.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

 

Valtuusto 13.11.2023 § 59  

347/02.02.00/2023  

 

 

  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää Ulvilan vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 8,9.

 

Päätös Valtuusto hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.